Nội quy Phòng máy

NỘI QUY SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH TẠI PHÒNG ĐỌC MỞ VÀ PHÒNG ĐỌC ĐA PHƯƠNG TIỆN

Điều 1. Bạn đọc truy cập Internet phải xuất trình thẻ và đăng ký sử dụng máy vi tính tại quầy Thông tin đối với Phòng đọc mở, với cán bộ thư viện tại phòng đọc đa phương tiện, khi Bạn đọc muốn sao chép thông tin từ mạng sang USB phải được sự đồng ý của cán bộ thư viện.

Điều 2. Nghiêm cấm việc truy cập internet nhằm sử dụng, lưu trữ, khai thác, chuyển tải các nguồn thông tin bất hợp pháp, có nội dung xấu, đồi trụy hoặc gây hại đến lợi ích quốc gia, ảnh hưởng tới kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự và an ninh quốc phòng. Nghiêm cấm việc xóa, thêm, bớt hay thay đổi nội dung thông tin, gây hại đến cơ sở dữ liệu của Thư viện hoặc tìm cách phá hoại hệ thống mạng, không cài bất cứ phần mềm nào vào máy.

Điều 3. Không được tháo lắp bất cứ bộ phận nào của máy tính, không đưa  tài sản phòng máy tính ra ngoài. Nếu gây hỏng hóc hoặc vi phạm các điều trên đây, bạn đọc phải bồi thường và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định.