Nội quy Phòng đọc mở

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

VỀ NỘI QUY SỬ DỤNG THƯ VIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-KTKH  ngày   tháng  năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG           

Điều 1. Đối tượng sử dụng Thư viện

Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh - sinh viên đang làm việc và học tập tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng có thẻ Thư viện hoặc thẻ viên chức, thẻ học sinh - sinh viên.

Điều 2. Người sử dụng Thư viện không cho người khác mượn thẻ và không sử dụng thẻ của người khác để mượn tài liệu hoặc sử dụng Internet, khi mất thẻ phải báo ngay cho Thư viện hoặc các phòng chức năng (Phòng tổ chức, Phòng công tác chính trị và quản lý học sinh - sinh viên, …) để được cấp lại thẻ.

Điều 3. Người sử dụng Thư viện không thuộc Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng có nhu cầu sử dụng Thư viện phải được lãnh đạo Trường đồng ý.

Điều 4. Trang phục nghiêm túc khi đến Thư viện, giữ gìn vệ sinh chung, giữ trật tự và tuyệt đối không hút thuốc trong khu vực Thư viện, không mang chất cháy nổ, vũ khí,… vào Thư viện, không mang ra khỏi Thư viện các tài liệu, sách báo và bất cứ vật dụng, trang thiết bị của Thư viện nếu chưa được sự đồng ý của cán bộ Thư viện, không tự ý điều chỉnh, tháo gỡ, thay đổi vị trí mọi vật dụng trang thiết bị tại Thư viện. Nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, Thư viện từ chối các đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích khác khi vào Thư viện

Chương II

NỘI QUY PHÒNG ĐỌC MỞ VÀ MƯỢN VỀ NHÀ

Mục 1: Đối với đọc tại chỗ và mượn về nhà

Điều 5. Khi vào phòng đọc mở phải để tư trang (mũ, túi sách,…) đúng nơi quy định,  xuất trình thẻ (thẻ thư viện, thẻ viên chức, thẻ học sinh – sinh viên) cho cán bộ thư viện tại quầy Thông tin.

Điều 6. Khi Bạn đọc tới khu vực giá sách để chọn tài liệu thì không được mang theo bất cứ vật dụng gì, không tráo đổi vị trí tài liệu, không làm hư hỏng tài liệu.

Điều 7. Mỗi Bạn đọc chỉ mượn đọc tại chỗ tối đa 03 tài liệu là sách/lần và tối đa 02 tài liệu báo cáo thực tập/lần, sử dụng xong tài liệu thì để tài liệu đúng nơi quy định, không tự ý xếp sách lên giá.

Điều 8. - Đối với Học sinh Sinh viên: Được mượn tài liệu về nhà tối đa 02 tài liệu/lần, làm thủ tục mượn tại quầy thông tin, khi nhận tài liệu kiểm tra số lượng, tình trạng tài liệu, và nhận lại thẻ trước khi ra khỏi phòng. Sau khi hết thời gian mượn bạn đọc có thể gia hạn sử dụng tài liệu tối đa 2 lần/ 1 tài liệu, mỗi tài liệu được gia hạn thêm 7 ngày sử dụng. Bạn đọc chỉ được mượn tài liệu tiếp khi đã trả tài liệu mượn trước đó.

             - Đối với Cán bộ, Giảng viên: Được mượn tài liệu về nhà tối đa 05 tài liệu/lần, làm thủ tục mượn tại quầy thông tin, khi nhận tài liệu kiểm tra số lượng, tình trạng tài liệu, và nhận lại thẻ trước khi ra khỏi phòng. Sau khi hết thời gian mượn bạn đọc có thể gia hạn sử dụng tài liệu tối đa 2 lần/ 1 tài liệu, mỗi tài liệu được gia hạn thêm 30 ngày sử dụng. Bạn đọc chỉ được mượn tài liệu tiếp khi đã trả tài liệu mượn trước đó.

Điều 9. Thời gian mượn tài liệu

Thư viện chỉ cho mượn tài liệu về nhà với đầu sách trên 02 cuốn trở lên,

Đối với Giảng viên thời gian mượn không quá 60 ngày

Đối với Học sinh Sinh viên sách giáo trình không quá 15 ngày.

Mục 2: Đối với tự học

Khi Bạn đọc vào tự học phải tuân theo nội quy thư viện và sự hướng dẫn của cán bộ thư viện.

Chương III

NỘI QUY SỬ DỤNG MÁY VI TÍNH TẠI PHÒNG ĐỌC MỞ VÀ PHÒNG ĐỌC ĐA PHƯƠNG TIỆN

Điều 11. Bạn đọc truy cập Internet phải xuất trình thẻ và đăng ký sử dụng máy vi tính tại quầy Thông tin đối với Phòng đọc mở, với cán bộ thư viện tại phòng đọc đa phương tiện, khi Bạn đọc muốn sao chép thông tin từ mạng sang USB phải được sự đồng ý của cán bộ thư viện.

Điều 12. Nghiêm cấm việc truy cập internet nhằm sử dụng, lưu trữ, khai thác, chuyển tải các nguồn thông tin bất hợp pháp, có nội dung xấu, đồi trụy hoặc gây hại đến lợi ích quốc gia, ảnh hưởng tới kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quân sự và an ninh quốc phòng. Nghiêm cấm việc xóa, thêm, bớt hay thay đổi nội dung thông tin, gây hại đến cơ sở dữ liệu của Thư viện hoặc tìm cách phá hoại hệ thống mạng, không cài bất cứ phần mềm nào vào máy.

Điều 13. Không được tháo lắp bất cứ bộ phận nào của máy tính, không đưa  tài sản phòng máy tính ra ngoài. Nếu gây hỏng hóc hoặc vi phạm các điều trên đây, bạn đọc phải bồi thường và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định.

Chương IV

NHỮNG QUY ĐỊNH

VỀ BẢO QUẢN TÀI LIỆU, TÀI SẢN, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 14. Tuyệt đối không mang tài liệu ra khỏi Thư viện khi chưa được sự đồng ý của cán bộ thư viện, không tráo đổi, cắt xé, đánh dấu, làm rách nát, hư hỏng tài liệu, không viết nháp hoặc ghi chép vào tài liệu.

Điều 15. Không sao chép trái phép các tài liệu của Thư viện, nghiêm cấm mọi hành vi gây thiệt hại đến vốn tài liệu, tài sản và cơ sở vật chất của Thư viện.

Điều 16. Bạn đọc phải nghiêm chỉnh chấp hành những quy định trên, mọi vi phạm tùy theo mức độ sẽ xử lý theo các hình thức sau:

Thứ nhất: Đối với trường hợp mượn tài liệu về nhà không trả đúng thời gian quy định thì bạn đọc sẽ bị truất quyền sử dụng thư viện từ 01 đến 03 tháng.

Thứ hai: Đối với trường hợp bạn đọc làm mất hoặc hư hỏng (cắt, xé, gạch, tẩy xóa, ...) tài liệu:

2.1 Bạn đọc phải tìm mua lại đúng tài liệu bị mất hoặc hư hỏng để trả cho thư viện và cộng thêm phí xử lý tài liệu là 5000đ/ tài liệu

2.2 Nếu không tìm mua được tài liệu bị mất hoặc hư hỏng thì phải báo ngay cho cán bộ Thư viện, nếu Thư viện tìm được tài liệu, Thư viện sẽ cung cấp địa chỉ để bạn đọc tìm mua tài liệu trả lại cho Thư viện.

2.3 Nếu trên thị trường không có tài liệu mất hoặc hư hỏng mà Thư viện có lưu bản gốc thì bạn đọc phải trả chi phí sau: 500đồng/trang x tổng số trang của tài liệu và tiền phạt (nộp phạt số tiền bằng 01 lần giá trị tài liệu bị mất hoặc hư hỏng theo giá bìa của tài liệu).

2.4 Nếu trên thị trường và Thư viện đều không có thì bạn đọc phải nộp phạt gấp 1,5 lần tài liệu mất hoặc hư hỏng theo giá bìa của tài liệu.

Thứ ba: Đối với những trường hợp đánh cắp Tài liệu, làm hư hại máy tính của Trung tâm tùy theo mức độ nặng nhẹ nhà trường sẽ có biện pháp xử lý.

Thứ bốn: Đối với trường hợp không thực hiện đúng nội quy thư viện khác, tùy mức độ sẽ có các hình thức xử lý như sau:

3.1 Lần thứ nhất: nhắc nhở

3.2 Lần thứ hai: mời ra khỏi Thư viện

3.3 Lần thứ ba: gửi thông tin về cho giáo viên chủ nhiệm (cố vấn học tập), phòng công tác chính trị quản lý học sinh sinh viên để nhà trường có biện pháp xử lý.

Điều 17. Hoan nghênh và ưu tiên phục vụ bạn đọc thực hiện tốt nội quy thư viện và phát hiện những hành vi vi phạm của bạn đọc khác.

Điều 18. Khi có ý kiến đóng góp về tình hình tài liệu và thái độ phục vụ của cán bộ thư viện, các ý kiến của bạn đọc xin gửi về “Hòm thư góp ý” tại các khu vực phục vụ bạn đọc ở Trung tâm Thông tin Học liệu và Thư viện Điện tử hoặc qua địa chỉ email  tthlktkhdn@gmail.com.

Chương V

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN PHỤC VỤ

Điều 18. Thư viện phục vụ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần:

Buổi sáng: từ 07h00 phút đến 11h30 phút

Buổi chiều: từ 13h30 phút đến 17h00 phút.

Các ngày lễ, tết thư viện nghỉ không phục vụ.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 19. Quy định này được lấy ý kiến rộng rãi từ các đơn vị và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 20. Trong quá trình thực hiện nếu thấy có gì cần chỉnh sửa, bổ sung thì các đơn vị và cá nhân trình Hiệu trưởng bằng văn bản để lãnh đạo nhà trường và các đơn vị chức năng liên quan xem xét điều chỉnh cho phù hợp

                                                                               

HIỆU TRƯỞNG