Thông báo

Thư viện đã hoàn tất vệ sinh tầng 9 sau khi sửa chữa nền gạch, 26/4/2016 đưa vào hoạt động trở lại thông báo cho các em HSSV và GV trong trường biết.