Hướng dẫn Bạn đọc tìm kiếm tài liệu trên thư viện số

I. TÌM KIẾM NHANH BẰNG PHƯƠNG THỨC NHẬP TỪ KHÓA

Đây là giao diện của Thư viện số Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng:

Bước 1: Từ màn hình giao diện Dspace, nhập điều kiện tìm kiếm vào ô trống

 Ghi chú:

- Bạn đọc có thể sử dụng các kí tự đại diện để tìm kiếm, chẳng hạn như: một dấu “*” sau từ gốc để tìm tất cả các từ được bắt đầu bằng từ gốc đó. Ví dụ: để tìm kiếm các tài liệu về test, tests or tester, testing… có thể sử dụng tìm kiếm: “test*”.

- Bạn đọc cũng có thể tìm chính xác bằng cách:Đặt 1 dấu cộng (+) trước 1 từ nếu nó phải xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.Ví dụ, trong việc tìm kiếm từ khoá "cao học", nhưng từ "đào tạo" phải có trong kết quả, sử dụng “+đào tạo cao học”.

Sau đó nhấn vào biểu tượng tìm kiếm

Bước 2: Kết quả tìm kiếm hiển thị sẽ là:

  • Các tài liệu
  • Các bộ sưu tập
  • Các đơn vị

Bạn đọc có thể sắp xếp lại kết quả tìm kiếm theo Mức độ liên quan/Nhan đề/Thời gian xuất bản:

Bước 3: Chọn 1 tài liệu phù hợp bằng cách nhấn vào thumnail ở đầu dòng hoặc nhấn vào nhan đề của tài liệu để:

  •  Xem thông tin biểu ghi
  • Tải các tệp tin đính kèm (nếu tài khoản được cấp quyền).
  • Xem trực tuyến trên Dspace. Đây là tính năng mới do công ty D&L phát triển, giúp bạn đọc có thể xem được toàn văn tài liệu online khi không muốn hay không được phép tải tài liệu về. Tính năng này hỗ trợ xem và nghe treaming trên nhiều định dạng như: pdf, word, video, mp3, jsp... Bạn đọc có thể phóng to, thu nhỏ, di chuyển tới trang đẩu/cuối, tìm kiếm toàn văn tài liệu trên các định dạng doc, docx, ppt, pptx, pdf …

  • Gửi yêu cầu tài liệu (thực hiện hành động này khi bạn đọc muốn có được file tài liệu nhưng không có quyền tải về), bạn đọc có thể thao tác theo hướng dẫn sau:
  • Chọn Yêu cầu tài liệu:

  • Nhập thông tin mô tả yêu cầu tài liệu vào khung có sẵn (Lưu ý: địa chỉ email phải xác thực) => chọn Gửi”

  • Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ báo yêu cầu của bạn đã được gửi thành công.

Các yêu cầu tài liệu của bạn đọc có thể được xử lý bằng cách quản trị sẽ xem xét để thiết lập lại các quyền cho phép bạn có quyền thao tác trên tệp tin tài liệu, hoặc người quản trị tài liệu (người tải tài liệu lên) sẽ trực tiếp gửi các bản sao của tài liệu vào email mà bạn đọc vừa khai báo trong yêu cầu.

II.TÌM TÀI LIỆU BẰNG CÁCH DUYỆT THEO CÁC THÔNG TIN

Việc tìm tài liệu trong Dspace bằng phương pháp duyệt theo thông tin tài liệu hết sức dễ dàng. Bạn đọc có thể duyệt tài liệu theo: Bộ sưu tập, chủ đề, tên tác, năm xuất bản…

1. Duyệt theo Bộ sưu tập

Các tài liệu có điểm tương đồng với nhau về tác giả, NXB, chủ đề hoặc phân loại… thường được lưu trữ trong cùng một bộ sưu tập. Dưới đây là phương pháp tìm kiếm tài liệu bằng cách duyệt theo Bộ sưu tập:

Bước 1: Vào trang chủ Dspace

Bước 2: Chọn mục Duyệt theo trên thanh công cụ:

Bước 3: Chọn mục Đơn vị & Bộ sưu tập trong bảng Duyệt theo của giao diện hiển thị: