Thông báo dành cho các em Sinh viên khoá mới 17

Hiện tại các em Học sinh - Sinh viên khoá 17 chưa làm thẻ Sinh viên vẫn có thể đến Trung tâm Thông tin Học liệu - Thư viện Điện tử đọc sách, học bài, truy cập thông tin. Vậy thông báo cho các em nắm rõ thông tin. Trung tâm rất hân hạnh chào đón các em và HS -SV các khoá đang học tại trường.