Thông báo

Chiều nay thứ sáu 03/11/2017. Thư viện sẽ tạm ngừng hoạt động từ 15g đến 17g để tổng dọn vệ sinh toàn bộ tầng 9. Thứ hai ngày 6/11/2017 tiếp tục phục vụ Bạn đọc bình thường. Vậy thông báo cho các em HSSV biết để sắp xếp thời gian tự học.